Είσοδος

Όροι και Προϋποθέσεις

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, όπως τροποποιούνται κατά καιρούς, Εφαρμογή σε όλες τις υπηρεσίες μας, οι οποίες είναι άμεσα ή έμμεσες (μέσω διανομέων) online, μέσω οποιασδήποτε κινητής συσκευής, από email ή τηλέφωνο. Με την πρόσβαση, την πλοήγηση και τη χρήση της ιστοσελίδας μας (για κινητές συσκευές) ή οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής μέσω οποιασδήποτε πλατφόρμας (εφεξής «Πλατφόρμα») ή/και με κράτηση, αποδέχεστε και επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής απορρήτου).

Αυτές οι σελίδες, το περιεχόμενο και η δομή αυτών των σελίδων, καθώς και η online υπηρεσία κράτησης (συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας διευκόλυνσης πληρωμών) που προσφέρεται σε αυτές τις σελίδες και μέσω αυτής της ιστοσελίδας ανήκουν, λειτουργούν και προσφέρονται από την TSI SOLUTIONS PC και παρέχονται μόνο για την προσωπική, μη εμπορική (B2C) χρήση σας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω. Η σχέση που έχουμε με τους Ταξιδιωτικούς Παρόχους διέπεται από ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι καθορίζουν την εμπορική σχέση (B2C) που έχουμε με αυτούς τους Ταξιδιωτικούς Παρόχους. Κάθε Ταξιδιωτικός Πάροχος ενεργεί επαγγελματικά Campsaround.com όταν διαθέτει το προϊόν ή/και την Campsaround.com (τόσο στη σχέση μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) όσο και στη σχέση μεταξύ επιχειρήσεων (B2C). Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι οι Ταξιδιωτικοί Πάροχοι ενδέχεται να έχουν, Εφαρμογή ή/και απαιτούν (αποδοχή), εκτός από τις πολιτικές και τα ψιλά γράμματα στην ιστοσελίδα, τους δικούς τους όρους (συναλλαγές/αποστολή/μεταφορά/χρήση) και όρους και κανονισμούς σχετικά με τη χρήση, την πρόσβαση και την κατανάλωση του Ταξιδιού (οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν ορισμένες αποποιήσεις και περιορισμούς ευθύνης).

Ορισμοί

Ο όρος "Campsaround.com", "εμείς", "εμάς" ή "μας" σημαίνει την TSI SOLUTIONS PC, μια ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία που υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο και η επίσημη έδρα της βρίσκονται στη διεύθυνση Βασίλη Λογοθετίδη 11, 11524 Αθήνα, Αττική. Ως «Πλατφόρμα» νοείται ο ιστότοπος (για κινητές συσκευές) και η εφαρμογή όπου η Υπηρεσία Ταξιδιού είναι διαθέσιμη, ανήκει, ελέγχεται, διαχειρίζεται, συντηρείται ή/και φιλοξενείται από Campsaround.com. Ο όρος «Ταξίδια» αναφέρεται στα διάφορα ταξιδιωτικά προϊόντα και υπηρεσίες που μπορείτε να παραγγείλετε, να αποκτήσετε, να αγοράσετε, να πληρώσετε, να ενοικιάσετε, κράτηση, συνδυάστε ή καταναλώστε τον εαυτό σας από τον Πάροχο Ταξιδιού.

Ως «Ταξιδιωτικός Πάροχος» νοείται ο πάροχος καταλύματος (π.χ. Camping, μοτέλ, ξενοδοχείο, διαμέρισμα, διαμονή με ειδικό Glamping σήμα, ιδιοκτήτης καταλύματος), αξιοθέατα (π.χ. (θεματικά) πάρκα, δραστηριότητες, αξιοθέατα), πάροχοι μεταφορών (π.χ. ενοικιάσεις αυτοκινήτων, κρουαζιέρες, τρένα, μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο, τουριστικά λεωφορεία, μεταφορές), ταξιδιωτικοί πράκτορες, ταξιδιωτική ασφάλιση και ταξιδιωτική ασφάλιση, καθώς και οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία που σχετίζεται με ταξίδια και μπορεί κατά καιρούς να είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα ταξιδιωτικών κρατήσεων (είτε B2B είτε B2C).

Ο όρος «Ταξιδιωτική Υπηρεσία» αναφέρεται online υπηρεσία αγοράς, πληρωμής ή κράτησης, όπως προσφέρεται ή ενεργοποιείται από Campsaround.com σε διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία κατά καιρούς είναι διαθέσιμα από τους Ταξιδιωτικούς Παρόχους στην Πλατφόρμα.

Ο όρος «Ταξιδιωτική Κράτηση» αναφέρεται στην ταξιδιωτική παραγγελία, αγορά, πληρωμή ή κράτηση.

1. Σκοπός και φύση της Υπηρεσίας μας

Μέσω της Πλατφόρμας, έχουμε (Campsaround.com. και τους συνεργαζόμενους εταίρους της (διανομή) online πλατφόρμα μέσω της οποίας οι Πάροχοι Ταξιδιών, κατά τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους (π.χ. B2C ή B2B) μπορούν να διαφημίζουν, να προωθούν, να πωλούν ή/και να διαθέτουν (κατά περίπτωση) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους για παραγγελία, αγορά, κράτηση, ενοικίαση για μεγάλο ή σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω της οποίας οι επισκέπτες της Πλατφόρμας μπορούν να ανακαλύψουν, να αναζητήσουν, να συγκρίνουν και να παραγγείλουν, κράτηση, αγορά ή πληρωμή (δηλαδή η Ταξιδιωτική Υπηρεσία). Χρησιμοποιώντας την Ταξιδιωτική Υπηρεσία (π.χ. κράτηση ταξιδιών μέσω της Ταξιδιωτικής Υπηρεσίας), συνάπτετε συμβατική σχέση (νομικά δεσμευτική) με τον Ταξιδιωτικό Πάροχο στον οποίο κράτηση ή να αγοράσετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία (ανάλογα με την περίπτωση). Από τη στιγμή που κράτηση ένα Ταξίδι, ενεργούμε αποκλειστικά ως μεσάζων μεταξύ εσάς και του Ταξιδιωτικού Παρόχου, μεταφέροντας τα στοιχεία της Ταξιδιωτικής Κράτησης στον σχετικό Ταξιδιωτικό Πάροχο και στέλνοντας σας μια επιβεβαίωση email εκ μέρους του Ταξιδιωτικού Παρόχου. Campsaround.com (post) δεν πωλεί, ενοικιάζει ή προσφέρει οποιοδήποτε (ταξιδιωτικό) προϊόν ή υπηρεσία.

Κατά την παροχή των Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούμε βασίζονται στις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τους Ταξιδιωτικούς Παρόχους μας. Για το λόγο αυτό, οι Ταξιδιωτικοί Πάροχοι που διαφημίζουν και προωθούν το Ταξίδι τους στην Πλατφόρμα μας έχουν πρόσβαση στα συστήματά μας μέσω των οποίων είναι υπεύθυνοι για την ανανέωση όλων των τιμών/ τελών / χρεώσεων, διαθεσιμότητας, πολιτικών και όρων και άλλων σχετικών πληροφοριών που εμφανίζονται στην Πλατφόρμα μας. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για την παροχή της Ταξιδιωτικής Υπηρεσίας, δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ή να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, ούτε μπορούμε να θεωρούμαστε υπεύθυνοι για τυχόν σφάλματα (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), διακοπών λόγω (προσωρινής ή/και μερικής) αναστολής, αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης της Πλατφόρμας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας), για ανακριβείς, παραπλανητικές ή μη πληροφορίες ή για τη μη διανομή πληροφοριών. Κάθε Ταξιδιωτικός Πάροχος παραμένει πάντα υπεύθυνος για την ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα των (περιγραφικών) πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των τιμών / τελών / χρεώσεων, των πολιτικών και των όρων και της διαθεσιμότητας) που εμφανίζονται στην Πλατφόρμα μας. Η Πλατφόρμα μας δεν είναι και δεν πρέπει να θεωρείται μέσο ένδειξης ή έγκρισης της ποιότητας, του επιπέδου εξυπηρέτησης, της καταλληλότητας ή της βαθμολογίας (αστέρια), του τύπου καταλύματος οποιουδήποτε Ταξιδιωτικού Παρόχου (ή των οφελών, του χώρου, των οχημάτων, (κύριων ή συμπληρωματικών) προϊόντων ή υπηρεσιών που έχει στη διάθεσή του, εκτός εάν ορίζεται ή δηλώνεται διαφορετικά ρητά.

Η Ταξιδιωτική μας Υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Ως εκ τούτου, δεν έχετε το δικαίωμα να μεταθέσετε, να διαθέσετε έναν άμεσο σύνδεσμο, να χρησιμοποιήσετε, να αντιγράψετε, να παρακολουθήσετε (π.χ. με προγράμματα αράχνης, ξύσιμο), παρουσίαση, λήψη ή αναπαραγωγή οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, λογισμικού, κρατήσεων, εισιτηρίων, προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται στην Πλατφόρμα μας για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό.

2. Τιμές 

Οι τιμές στην Πλατφόρμα μας, όπως παρέχονται από τους Ταξιδιωτικούς Παρόχους, είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. Όλες οι τιμές που αναγράφονται για το Ταξίδι σας περιλαμβάνουν ΦΠΑ/φόρο επί των πωλήσεων και όλους τους άλλους φόρους (με την επιφύλαξη της δυνατότητας αλλαγής αυτών των φόρων) και τις χρεώσεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην Πλατφόρμα μας ή στην επιβεβαίωση emailΤο εισιτήριο. Οι τιμές των εισιτηρίων είναι ανά άτομο ή ομάδα και υπόκεινται σε ισχύ ή ημερομηνία λήξης, όπως αναφέρεται στο εισιτήριο, κατά περίπτωση. Οι ισχύουσες χρεώσεις και φόροι (συμπεριλαμβανομένων των τουριστικών/δημοτικών φόρων) μπορούν να χρεώνονται από τον Ταξιδιωτικό Πάροχο σε περίπτωση μη εμφάνισης ή Πολιτική ακύρωσης.

Μερικές φορές διατίθενται χαμηλότερες τιμές στην Πλατφόρμα μας για συγκεκριμένα καταλύματα, προϊόντα ή υπηρεσίες, αλλά αυτές οι τιμές που διατίθενται από ταξιδιωτικούς παρόχους μπορεί να συνοδεύονται από ειδικούς περιορισμούς και προϋποθέσεις, για παράδειγμα δεν επιτρέπουν Πολιτική ακύρωσης και επιστροφή χρημάτων. Παρακαλείστε να ελέγξετε προσεκτικά τους σχετικούς όρους και πληροφορίες για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις κρατήσεις πριν από την κράτηση.

Ο μετατροπέας νομίσματος προσφέρεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και οι τιμές που δίνει δεν πρέπει να θεωρούνται ακριβείς και σε πραγματικό χρόνο. Οι πραγματικές τιμές ενδέχεται να διαφέρουν.

Τυχόν προφανή σφάλματα (συμπεριλαμβανομένου του τυπογραφικού) δεν είναι δεσμευτικά.

Όλες οι προσφορές και οι προσφορές επισημαίνονται ως τέτοιες. Εάν δεν επισημαίνονται, δεν υπάρχουν δικαιώματα για εσάς σε περίπτωση προφανών σφαλμάτων.

3. Προστασία προσωπικών δεδομένων και cookies

πολιτική απορρήτου και cookies για περισσότερες πληροφορίες.

4. Δωρεάν για τους καταναλωτές. Μόνο οι Ταξιδιωτικοί Πάροχοι πληρώνουν!

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η υπηρεσία μας παρέχεται δωρεάν στους καταναλωτές, καθώς, σε αντίθεση με πολλούς άλλους παρόχους, δεν σας χρεώνουμε για την Ταξιδιωτική Υπηρεσία και δεν προσθέτουμε επιπλέον χρεώσεις (κράτησης) στην τιμή. Θα πληρώσετε στον Ταξιδιωτικό Πάροχο το ποσό που αναφέρεται στην Ταξιδιωτική Κράτηση (συν – στο βαθμό που δεν περιλαμβάνονται στην τιμή – τους ισχύοντες φόρους και χρεώσεις (κατά περίπτωση)).

Οι Ταξιδιωτικοί Πάροχοι καταβάλλουν προμήθεια (μικρό ποσοστό της τιμής του προϊόντος (π.χ. η τιμή διαμονής)) Campsaround.com μετά τη χρήση της υπηρεσίας ή του προϊόντος του ταξιδιωτικού παρόχου από τον τελικό χρήστη (π.χ. μετά τη διαμονή (και πληρωμή) του επισκέπτη στο κατάλυμα). Οι Πάροχοι Ταξιδιών μπορούν να βελτιώσουν την κατάταξή τους αυξάνοντας την προμήθειά τους (Προώθηση Προώθησης). Η χρήση της Προώθησης Προσφοράς (μέσω αύξησης της προμήθειας με αντάλλαγμα μια καλύτερη θέση στην κατάταξη) είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε Ταξιδιωτικού Παρόχου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από καιρό σε καιρό και από προϊόν σε προϊόν. Ο αλγόριθμος κατάταξης θα λάβει υπόψη την αύξηση της προμήθειας κατά τον προσδιορισμό της προεπιλεγμένης κατάταξης. Οι προτεινόμενοι συνεργάτες του προγράμματος πληρώνουν υψηλότερη προμήθεια με αντάλλαγμα μια καλύτερη θέση στην κατάταξη.

Μόνο Ταξιδιωτικοί Πάροχοι που σχετίζονται εμπορικά με Campsaround.com (μέσω σύμβασης) θα είναι διαθέσιμες μέσω της Πλατφόρμας (για την προώθηση του προϊόντος B2B ή/και B2C). Campsaround.com δεν είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα (όπως το Amazon ή το eBay) όπου οι χρήστες μπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους (όχι μια πλατφόρμα C2C).

5.Πιστωτική κάρτα ή τραπεζικό έμβασμα

Ορισμένοι Ταξιδιωτικοί Πάροχοι προσφέρουν, κατά περίπτωση και διατίθενται, τη δυνατότητα να καταβάλλουν ταξιδιωτικές κρατήσεις (εν όλω ή εν μέρει, ανάλογα με την πολιτική πληρωμής του Ταξιδιωτικού Παρόχου) στον Ταξιδιωτικό Πάροχο κατά τη διαδικασία κράτησης ταξιδιού μέσω ασφαλούς online πληρωμή (στο βαθμό που η επιλογή παρέχεται και υποστηρίζεται από την τράπεζά σας). Για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες, Campsaround.com διευκολύνει (μέσω τρίτων επεξεργαστών πληρωμών) την πληρωμή του σχετικού προϊόντος ή υπηρεσίας (π.χ. υπηρεσία διευκόλυνσης πληρωμών) για λογαριασμό και για λογαριασμό του Ταξιδιωτικού Παρόχου (Campsaround.com δεν ενεργεί ούτε ενεργεί ως διαμεσολαβητής). Η πληρωμή διεκπεραιώνεται με ασφάλεια και πραγματοποιείται από τη χρεωστική/πιστωτική σας κάρτα ή τον τραπεζικό λογαριασμό στον τραπεζικό λογαριασμό του Ταξιδιωτικού Παρόχου μέσω τρίτου επεξεργαστή. Οποιαδήποτε πληρωμή κάνουμε για λογαριασμό του, η οποία μεταφέρεται στον Ταξιδιωτικό Πάροχο, θα συνιστά σε κάθε περίπτωση πληρωμή της (ή μέρους) τιμής κράτησης από εσάς ή του σχετικού προϊόντος ή υπηρεσίας στον τελικό διακανονισμό αυτής της (μερικώς) οφειλόμενης και πληρωτέας τιμής και δεν μπορείτε να διεκδικήσετε τα χρήματα που έχετε ήδη καταβάλει.

Για ορισμένες (μη επιστρέψιμες) τιμές ή ειδικές προσφορές, παρακαλείστε να σημειώσετε ότι οι Πάροχοι Ταξιδιών μπορούν να ζητήσουν προκαταβολή μέσω τραπεζικού εμβάσματος (κατά περίπτωση) ή πιστωτικής κάρτας, ώστε η πιστωτική σας κάρτα να είναι προεγκριθεί ή να χρεωθεί (μερικές φορές χωρίς δυνατότητα επιστροφής χρημάτων) κατά την κράτηση ενός ταξιδιού. Παρακαλείστε να ελέγξετε προσεκτικά τα στοιχεία (κράτηση) του προϊόντος ή της υπηρεσίας που επιλέξατε πριν κάνετε κράτηση για ταξίδι. Δεν μπορείτε να κρατήσετε Campsaround.com υπεύθυνος για οποιαδήποτε (εγκεκριμένη, (εικαζόμενη) μη εξουσιοδοτημένη ή εσφαλμένη (χρέωση) από τον Ταξιδιωτικό Πάροχο, ούτε να ζητήσει οποιοδήποτε ποσό για οποιαδήποτε ισχύουσα ή εγκεκριμένη χρέωση από τον Ταξιδιωτικό Πάροχο (συμπεριλαμβανομένων προπληρωμένων τιμών, μη εμφάνισης και Πολιτική ακύρωσης στην πιστωτική σας κάρτα.

Σε περίπτωση απάτης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της πιστωτικής σας κάρτας από τρίτους, οι περισσότερες τράπεζες και εταιρείες πιστωτικών καρτών αναλαμβάνουν την ευθύνη και καλύπτουν όλες τις χρεώσεις λόγω κατάχρησης ή απάτης, οι οποίες μερικές φορές υπόκεινται σε κάποιο ποσό εξαίρεσης.

6.Προπληρωμή, Πολιτική ακύρωσης, χωρίς εμφάνιση και ψιλά γράμματα

Με την κράτηση ενός Ταξιδιού σε Ταξιδιωτικό Πάροχο, αποδέχεστε και συμφωνείτε με τις σχετικές Πολιτική ακύρωσης πολιτική μη εμφάνισης του εν λόγω Ταξιδιωτικού Παρόχου και τυχόν πρόσθετους όρους (παράδοση) και όρους του Ταξιδιωτικού Παρόχου που Εφαρμογή στον Ταξιδιωτικό σας Πάροχο (συμπεριλαμβανομένων των σύντομων επιστολών που διατίθενται στον Ταξιδιωτικό Πάροχο στην Πλατφόρμα μας και των σχετικών κανονισμών ταξιδιωτικών πρακτόρων), συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων που παρέχονται από τον Ταξιδιωτικό Πάροχο. Μπορείτε να ζητήσετε τους σχετικούς όρους (συναλλαγή/αγορά/χρήση/μεταφορέας) και τους όρους από τους ίδιους τους Ταξιδιωτικούς Παρόχους. Ο γενικός Πολιτική ακύρωσης και η πολιτική μη εμφάνισης κάθε Ταξιδιωτικού Παρόχου είναι διαθέσιμη στην Πλατφόρμα μας στη σελίδα πληροφοριών του Ταξιδιωτικού Παρόχου κατά τη διαδικασία κράτησης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι ορισμένες τιμές, χρεώσεις ή ειδικές προσφορές δεν επιτρέπουν Πολιτική ακύρωσης, επιστροφή χρημάτων ή αλλαγή. Οι ισχύοντες δημοτικοί/τουριστικοί φόροι μπορούν να επιβάλλονται από τον Ταξιδιωτικό Πάροχο σε περίπτωση μη εμφάνισης ή Πολιτική ακύρωσης με χρέωση. Παρακαλείστε να ελέγξετε προσεκτικά τα στοιχεία (κράτηση) για το προϊόν ή την υπηρεσία που έχετε επιλέξει για οποιουσδήποτε τέτοιους όρους πριν κάνετε την κράτησή σας. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η Ταξιδιωτική Κράτηση για την οποία απαιτείται προκαταβολή (μερική ή πλήρης) ενδέχεται να ακυρωθεί (χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ειδοποίηση) στο βαθμό που το σχετικό (υπόλοιπο) ποσό(-ες) δεν μπορεί να εισπραχθεί πλήρως κατά τη σχετική ημέρα πληρωμής σύμφωνα με τη σχετική πολιτική πληρωμής και κράτησης του Ταξιδιωτικού Παρόχου. Πολιτική ακύρωσης Και οι πολιτικές προπληρωμής ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το τμήμα, το προϊόν ή την υπηρεσία κάθε Ταξιδιού. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα ψιλά γράμματα (κάτω από ταξιδιωτικούς τύπους ή στο κάτω μέρος της σελίδας κάθε Ταξιδιωτικού Παρόχου στην Πλατφόρμα μας) και τυχόν πρόσθετες πολιτικές που μπορεί να Εφαρμογή (π.χ. όσον αφορά την ηλικία των επισκεπτών, την εγγύηση, τις ακυρώσεις/πρόσθετες χρεώσεις για ομαδικές κρατήσεις, επιπλέον κρεβάτια/χρέωση πρωινού, Κατοικίδια/πιστωτικές κάρτες). Αναλαμβάνετε τον κίνδυνο καθυστερημένων πληρωμών, λανθασμένων στοιχείων τράπεζας ή χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, άκυρων χρεωστικών/πιστωτικών καρτών ή ανεπαρκών ποσών και δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων για οποιοδήποτε (μη επιστρέψιμο) προπληρωμένο ποσό, εκτός εάν ο Ταξιδιωτικός Πάροχος συμφωνήσει ή επιτρέψει διαφορετικά σύμφωνα με την (προ)πληρωμή του και Πολιτική ακύρωσης πολιτική.

Εάν επιθυμείτε να ελέγξετε, να προσαρμόσετε ή να ακυρώσετε την Ταξιδιωτική κράτησή σας, ανατρέξτε στην επιβεβαίωση email και απαντήστε σε αυτό ή επικοινωνήστε με τον Ταξιδιωτικό μας Πάροχο. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι ενδέχεται να χρεωθείτε για Πολιτική ακύρωσης σύμφωνα με την Πολιτική ακύρωσης, (πριν) την πληρωμή και την πολιτική μη εμφάνισης, ή ενδέχεται να μην δικαιούστε επιστροφή χρημάτων για τα ποσά που (προ)έχετε καταβάλει. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά το Πολιτική ακύρωσης, (προ)πληρωμή και πολιτική μη εμφάνισης του καταλύματος πριν κάνετε την κράτησή σας και θυμηθείτε να κάνετε τις υπόλοιπες πληρωμές εγκαίρως, ανάλογα με την κράτηση.

Εάν φτάνετε αργά ή αργά την ημερομηνία άφιξης ή ακόμα και την επόμενη ημέρα, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει τον Ταξιδιωτικό σας Πάροχο (εγκαίρως), ώστε να γνωρίζει πότε να σας περιμένει και να αποφεύγει να ακυρώσει (την κράτηση) το Ταξίδι σας ή να χρεώσει για μη εμφάνιση. Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας μπορεί να σας βοηθήσει εάν είναι απαραίτητο ενημερώνοντας τον Ταξιδιωτικό σας Πάροχο. Campsaround.com δεν ευθύνεται για τις συνέπειες της καθυστερημένης άφιξής σας ή για Πολιτική ακύρωσης ή χρέωση για μη εμφάνιση από τον Ταξιδιωτικό Πάροχο.

7. (Περαιτέρω) Αλληλογραφία και Επικοινωνία

Με την ολοκλήρωση μιας Ταξιδιωτικής Κράτησης, συμφωνείτε να λάβετε (i) email που ενδέχεται να σας στείλουμε λίγο πριν από την ημερομηνία άφιξής σας, παρέχοντάς σας πληροφορίες και προσφορές προορισμού (συμπεριλαμβανομένων προσφορών τρίτων – στο βαθμό που έχετε επιλέξει ενεργά να λαμβάνετε αυτές τις πληροφορίες) σχετικά με την κράτηση και τον προορισμό σας, (ii) email μετά την άφιξή σας για να αξιολογήσετε (την εμπειρία σας από) τον Ταξιδιωτικό Πάροχο και την ταξιδιωτική υπηρεσία, και (iii) email που θα σας σταλεί μετά τη διαμονή σας, προσκαλώντας σας να συμπληρώσετε τη φόρμα για σχόλια επισκεπτών. Παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική απορρήτου και cookies σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Campsaround.com αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για οποιαδήποτε επικοινωνία με τον Ταξιδιωτικό Πάροχο ή μέσω της πλατφόρμας του. Δεν υπάρχει δικαίωμα σε οποιοδήποτε αίτημα ή οποιαδήποτε επικοινωνία με τον Ταξιδιωτικό Πάροχο ή (οποιαδήποτε μορφή) επιβεβαίωσης παραλαβής οποιασδήποτε επικοινωνίας ή αιτήματος. Campsaround.com δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οποιοδήποτε αίτημα ή επικοινωνία θα παραληφθεί/διαβαστεί (σωστά και εγκαίρως), θα τηρηθεί, θα γίνει και θα γίνει αποδεκτό από τον Ταξιδιωτικό Πάροχο.

Για να ολοκληρώσετε και να εξασφαλίσετε την Ταξιδιωτική σας Κράτηση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη σωστή email διεύθυνση. Δεν είμαστε υπεύθυνοι (και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να επαληθεύσουμε) τυχόν λανθασμένες ή ανορθόγραφες email διεύθυνση ή εσφαλμένος ή εσφαλμένος (κινητός) αριθμός τηλεφώνου ή πιστωτικής κάρτας.

Οποιαδήποτε αξίωση ή καταγγελία κατά Campsaround.com ή σε σχέση με την Ταξιδιωτική Υπηρεσία πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως, αλλά σε κάθε περίπτωση εντός 10 ημερών από την προγραμματισμένη ημέρα κατανάλωσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας (π.χ. Αναχώρηση ημερομηνία). Κάθε αξίωση ή καταγγελία που υποβάλλεται μετά την περίοδο των 10 ημερών μπορεί να απορριφθεί και ο αιτών μπορεί να χάσει το δικαίωμά του για οποιαδήποτε αποζημίωση (αποζημίωση ή έξοδα).

Για τους καταναλωτές (στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο): Σας συμβουλεύουμε να μας ενημερώσετε για τυχόν παράπονα επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών μας.

8. Κατάταξη, πρόγραμμα που συνιστάται, αστέρια και κριτικές πελατών

Στόχος μας είναι να προβάλλουμε αποτελέσματα που σας ενδιαφέρουν, παρέχοντάς σας μια εξατομικευμένη, προεπιλεγμένη κατάταξη των Παρόχων Ταξιδιών στην Πλατφόρμα μας. Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε αυτήν την προεπιλεγμένη κατάταξη, να χρησιμοποιήσετε φίλτρα για να επηρεάσετε την εμφάνιση των αποτελεσμάτων αναζήτησης και να λάβετε μια κατάταξη σε μια σειρά με βάση άλλα κριτήρια. Χρησιμοποιούμε διάφορους αλγορίθμους για να παράγουμε τα αποτελέσματα της προεπιλεγμένης κατάταξης, μια διαδικασία που εξελίσσεται συνεχώς.

Η βαθμολογία αστεριών που εμφανίζεται στο Campsaround.com δεν καθορίζεται από Campsaround.com. Τα ίδια τα καταλύματα καθορίζουν την βαθμολογία αστεριών τους ή αυτό καθορίζεται από έναν ανεξάρτητο τρίτο (αντικειμενικό) πάροχο αξιολόγησης αστεριών (Google.com, Tripadvisor.com). Οι προσφορές εμφανίζονται με βάση τον αριθμό των αστεριών (λιγότερο έως περισσότερο ή περισσότερο έως λιγότερο) που Campsaround.com. Ανάλογα με τους (τοπικούς) κανονισμούς, οι βαθμολογίες αστεριών γίνονται είτε από ένα (ανεξάρτητο) τρίτο μέρος, για παράδειγμα από έναν (επίσημο) οργανισμό αξιολόγησης ξενοδοχείων είτε με βάση τη γνώμη των ίδιων των παρόχων καταλυμάτων, ανεξάρτητα από αντικειμενικά κριτήρια. Campsaround.com δεν επιβάλλει επίσημες υποχρεώσεις στις αξιολογήσεις αστεριών και δεν τις ελέγχει. Σε γενικές γραμμές, η βαθμολογία αστεριών δείχνει τον τρόπο με τον οποίο το κατάλυμα συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις (κατά περίπτωση) ή, εάν δεν ρυθμίζεται, τους (συνήθεις) όρους του κλάδου όσον αφορά τις τιμές, τα οφέλη και τις διαθέσιμες υπηρεσίες (οι όροι αυτοί ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ χωρών και οργανισμών).

Μόνο οι επισκέπτες που έχουν μείνει στο Κατάλυμα θα λάβουν πρόσκληση από Campsaround.com να σχολιάσουν τη διαμονή τους στα καταλύματα και να αξιολογήσουν ορισμένες λεπτομέρειες της διαμονής τους ή να λάβουν αίτημα αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της διαμονής τους. Η συμπληρωμένη φόρμα σχολίων επισκεπτών (συμπεριλαμβανομένης της υποβληθείτας αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της διαμονής) μπορεί (α) να μεταφορτωθεί στη σελίδα πληροφοριών του Ταξιδιωτικού Παρόχου στην Πλατφόρμα μας, αποκλειστικά για να ενημερώσει (μελλοντικούς) πελάτες σχετικά με τη γνώμη σας σχετικά με το επίπεδο εξυπηρέτησης και ποιότητας του Ταξιδιωτικού Παρόχου, (β) να χρησιμοποιηθεί και να τοποθετηθεί (εν όλω ή εν μέρει) από Campsaround.com και με απόλυτη ευκολία (π.χ. για μάρκετινγκ, προώθηση ή βελτίωση των υπηρεσιών μας) στην Πλατφόρμα μας ή σε τέτοιες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενημερωτικά δελτία, ειδικές προσφορές, εφαρμογές ή άλλα κανάλια που ανήκουν, φιλοξενούνται, χρησιμοποιούνται ή ελέγχονται από Campsaround.com και τους συνεργάτες μας. Campsaround.com δεν επιτρέπει στους Ταξιδιωτικούς Παρόχους να απαντούν σε σχόλια. Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόσουμε, να απορρίψουμε ή να διαγράψουμε σχόλια, κατόπιν απόλυτου αιτήματός μας, στο βαθμό που παραβιάζουν την πολιτική σχολίων μας. Campsaround.com δεν αποζημιώνει ούτε ανταμείβει τους πελάτες για τα σχόλιά τους. Η φόρμα σχολίων επισκεπτών θα πρέπει να θεωρείται ως έρευνα ικανοποίησης και δεν περιλαμβάνει προσκλήσεις ή κίνητρα οποιουδήποτε είδους. Campsaround.com αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον έλεγχο και την αφαίρεση σχολίων που περιλαμβάνουν βωμολοχίες ή αναφορές σε συγκεκριμένα πρόσωπα ή κλοπές.

Campsaround.com δεν δέχεται σχόλια που περιλαμβάνουν:

  • Βωμολοχίες, σεξουαλικό περιεχόμενο, εκφράσεις μίσους και βίας, διακρίσεις, απειλές
  • Ολοσέλιδες αναφορές, προσωπικές επιθέσεις σε μέλη του προσωπικού
  • Προώθηση παράνομων δραστηριοτήτων (π.χ. ναρκωτικά, πορνεία)
  • Ιστοσελίδες, email διευθύνσεις, διευθύνσεις κατοικίας, αριθμούς τηλεφώνου, στοιχεία πιστωτικής κάρτας
  • Πολιτικά ευαίσθητες παρατηρήσεις

Campsaround.com και ο Ταξιδιωτικός Πάροχος έχουν το δικαίωμα ο καθένας ξεχωριστά να καταγγείλει τη σχέση μεταξύ τους για οποιονδήποτε λόγο (όπως παραβίαση συμφωνίας ή (αίτημα) πτώχευσης) σύμφωνα με τη σχετική περίοδο προειδοποίησης όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών.

9. Αποποίηση ευθύνης

Με την επιφύλαξη των περιορισμών που ισχύουν σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, θα είμαστε υπεύθυνοι μόνο για άμεσες ζημίες που υπέστησαν, καταβλήθηκαν ή προκλήθηκαν από ανεπαρκή συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις μας σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών μας, συνολικά το συνολικό κόστος της κράτησής σας, όπως ορίζεται στην επιβεβαίωση της Ταξιδιωτικής Δήλωσης email (είτε πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό είτε για σειρά συνδεδεμένων περιστατικών).

Ωστόσο, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ούτε εμείς ούτε κανένας από τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τις συνεργαζόμενες εταιρείες, τους διανομείς, τους συνεργάτες θυγατρικών, τους δικαιοδόχους, τους αντιπροσώπους ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία, χορηγία, προώθηση ή άλλη παροχή της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, δεν είμαστε υπεύθυνοι για (i) οποιαδήποτε εγκληματική, συγκεκριμένη, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία πελατών ή φήμη, απώλεια δικαιώματος αποζημίωσης, (ii) οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες (περιγραφή) του Ταξιδιωτικού Παρόχου (συμπεριλαμβανομένων των τιμών, της διαθεσιμότητας και της αξιολόγησης) που παρέχονται στην Πλατφόρμα μας, (iii) υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται από τον Ταξιδιωτικό Πάροχο ή άλλους επιχειρηματικούς εταίρους, (iv) οποιαδήποτε (άμεση, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) ζημίες, απώλειες ή κατηγορίες που υπέστησαν, καταβλήθηκαν ή προκλήθηκαν, σύμφωνα με, μετά ή σε σχέση με τη χρήση, αδυναμία χρήσης ή καθυστέρησης στη χρήση της Πλατφόρμας μας, ή (v) για οποιαδήποτε (προσωπική) βλάβη, θάνατο, φθορά προσωπικής περιουσίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικά ποινικές) ζημίες, απώλειες ή κατηγορίες που υπέστησαν, πληρώσατε ή προκαλέσατε, είτε ως αποτέλεσμα (νομικών) πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων, (βαριάς) αμέλειας, εκ προθέσεως παραπτώματος, παραλείψεων, μη εκτέλεσης, ψευδών δηλώσεων, αδικοπραξίας ή απόλυτης ευθύνης του καταλύματος ή της ευθύνης που αποδίδεται (εν όλω ή εν μέρει) στον Ταξιδιωτικό Πάροχο ή σε οποιονδήποτε από τους άλλους επιχειρηματικούς εταίρους μας (συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων, της διοίκησης, των στελεχών, των αντιπροσώπων, των αντιπροσώπων ή των συνεργατών τους), των οποίων τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες παρέχονται (άμεσα ή έμμεσα) , προσφέρονται ή προωθούνται στην Πλατφόρμα ή μέσω οποιασδήποτε (μερικής) Πολιτική ακύρωσης, υπεράριθμες κρατήσεις, απεργιακές κινητοποιήσεις, ανωτέρα βία ή οποιοδήποτε περιστατικό πέρα από τον έλεγχό μας.

Campsaround.com δεν ευθύνεται για (και αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης), χρήση, εγκυρότητα, ποιότητα, καταλληλότητα και έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με το Ταξίδι και δεν παρέχει καμία δέσμευση, εγγύηση οποιουδήποτε είδους, σιωπηρή, νόμιμη ή άλλη, οποιαδήποτε σιωπηρή εγγύηση εμπορευσιμότητας, τίτλου, μη παραβίασης ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι κάθε Ταξιδιωτικός Πάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για το Ταξίδι (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγυήσεων και δεσμεύσεων εκ μέρους του Ταξιδιωτικού Παρόχου). Campsaround.com δεν είναι (μετά) πωλητής του Ταξιδιού. Ταξιδιωτικά παράπονα ή αξιώσεις (όπως σχετικά με την προτεινόμενη (ειδική/προωθητική) τιμή, πολιτική ή ειδικά αιτήματα που υποβάλλονται από τους Πελάτες) θα διεκπεραιώνονται από τον Ταξιδιωτικό Πάροχο. Campsaround.com δεν ευθύνεται και αποποιείται της ευθύνης σε σχέση με τέτοιες καταγγελίες, αξιώσεις και ευθύνες (προϊόντα).

Ανεξάρτητα από το αν ο Ταξιδιωτικός Σας Πάροχος έχει χρεώσει ή όχι για το Ταξίδι ή αν διευκολύνουμε την πληρωμή της τιμής (του Ταξιδιού), συμφωνείτε και συμφωνείτε ότι ο Ταξιδιωτικός Πάροχος είναι ανά πάσα στιγμή υπεύθυνος για την είσπραξη, την παρακράτηση, την υποβολή και την καταβολή των ισχυόντων φόρων που αντιστοιχούν στο συνολικό ποσό της τιμής (του Ταξιδιού) στις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Campsaround.com δεν ευθύνεται για την υποβολή, είσπραξη, παρακράτηση ή πληρωμή των σχετικών φόρων που αποδίδονται στην τιμή (του Ταξιδιού) στις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Campsaround.com ενεργεί ως διαμεσολαβητής για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία διατίθεται στην Πλατφόρμα.

Ανεβάζοντας φωτογραφίες/εικόνες στο σύστημά μας (για παράδειγμα, ως προσθήκη σε ένα σχόλιο) πιστοποιείτε, εγγυάστε και συμφωνείτε ότι είστε κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων των φωτογραφιών / εικόνων και ότι συμφωνείτε ότι Campsaround.com μπορεί να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες/εικόνες που ανεβάζετε στην ιστοσελίδα της (για κινητά) και τις εφαρμογές της, καθώς και ναonline/offline) διαφημιστικό υλικό και παρόμοιες δημοσιεύσεις, κατά τη διακριτική ευχέρεια των Campsaround.com. Χορηγείς Campsaround.com ένα μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, αμετάκλητο, μακροπρόθεσμο και άνευ όρων δικαίωμα και άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προβολής, διανομής, ελλιμενιστικής άδειας, επικοινωνίας και διάθεσης φωτογραφιών/εικόνων κατά την κρίση της Campsaround.com. Ανεβάζοντας αυτές τις φωτογραφίες/εικόνες, το άτομο που ανεβάζει τις φωτογραφίες αναλαμβάνει την πλήρη νομική και ηθική ευθύνη για οποιαδήποτε νομική αξίωση από τρίτους (συμπεριλαμβανομένων, αλλά κυρίως, των ιδιοκτητών καταλυμάτων) λόγω της δημοσίευσης και χρήσης τέτοιων φωτογραφιών/εικόνων από Campsaround.com. Campsaround.com δεν κατέχει ούτε εγκρίνει φωτογραφίες / εικόνες που μεταφορτώνονται από τους χρήστες. Η αξιοπιστία, η εγκυρότητα και το δικαίωμα χρήσης όλων των φωτογραφιών/εικόνων αποδίδονται στο άτομο που ανεβάζει τη φωτογραφία και Campsaround.com δεν είναι υπεύθυνος. Campsaround.com αποποιείται κάθε ευθύνη για τις φωτογραφίες που δημοσιεύονται. Το άτομο που ανέβασε τη φωτογραφία εγγυάται ότι οι φωτογραφίες /εικόνες δεν περιέχουν ιούς, δούρειους ίππους ή κακόβουλα αρχεία, καθώς και πορνογραφικό, παράνομο, άσεμνο, προσβλητικό, ρατσιστικό ή ακατάλληλο περιεχόμενο και δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων (πνευματικά δικαιώματα, πνευματικά δικαιώματα ή προσωπικές πληροφορίες). Οποιαδήποτε φωτογραφία/εικόνα που δεν πληροί τα παραπάνω κριτήρια δεν θα αναρτηθεί ή/και μπορεί να αφαιρεθεί/διαγραφεί από Campsaround.com ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

10. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, το λογισμικό που απαιτείται για τις υπηρεσίες μας ή διατίθεται ή χρησιμοποιείται από την Πλατφόρμα μας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναπαραγωγής) που σχετίζονται με το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που αποτελούν το υλικό της Πλατφόρμας μας ανήκουν στην TSI SOLUTIONS PC και τους Ταξιδιωτικούς Παρόχους ή προμηθευτές της.

Campsaround.com διατηρεί την αποκλειστική κυριότητα όλων των δικαιωμάτων, τίτλων και συμφερόντων (όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας) (τη μορφή και την αίσθηση (συμπεριλαμβανομένης της υποδομής)) της Πλατφόρμας μέσω της οποίας διατίθεται η υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων των σχολίων των πελατών και του μεταφρασμένου περιεχομένου) και δεν έχετε το δικαίωμα αντιγραφής. εξαγωγή, σύνδεση, δημοσίευση, προώθηση, διαφήμιση, ενσωμάτωση, εκμετάλλευση, συνδυασμός ή άλλη χρήση περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεων και των σχολίων των πελατών) ή του εμπορικού σήματος μας χωρίς τη ρητή γραπτή άδειά μας. Στο βαθμό που (εν όλω ή εν μέρει) θα χρησιμοποιούσατε ή θα συνδυάσετε το (μεταφρασμένο) περιεχόμενό μας (συμπεριλαμβανομένων των σχολίων των πελατών) ή θα ιδιωτικοποιήσετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Πλατφόρμα ή οποιοδήποτε (μεταφρασμένο) περιεχόμενο ή σχόλιο πελάτη, δια του παρόντος εκχωρείτε, μεταβιβάτε και εκχωρείτε οποιοδήποτε τέτοιο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας Campsaround.com. Οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες ή συμπεριφορές θα συνιστά κατάχρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων βάσης δεδομένων).

11.Ισχύουσα νομοθεσία, δικαιοδοσία και επίλυση διαφορών

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, καθώς και η παροχή των υπηρεσιών μας, θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Παρά την προαναφερθείσα επιλογή δικαίου, κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας για σκοπούς που μπορεί να θεωρηθούν ακατάλληλοι για την επιχείρηση ή το επάγγελμα (εφεξής «καταναλωτής») μπορεί να επικαλεστεί τις υποχρεωτικές διατάξεις του δικαίου της χώρας στην οποία έχει την κατοικία του (δηλαδή διατάξεις οι οποίες, σύμφωνα με τους κανόνες του επιλεγέντος δικαίου της εν λόγω χώρας, πρέπει Εφαρμογή ανεξάρτητα από την προϋπόθεση του επιλεγέντος νόμου , εφεξής καλούμενες «υποχρεωτικές διατάξεις»). Τυχόν διαφορές που προκύπτουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και τις υπηρεσίες μας θα διευθετούνται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια της Ελλάδας. Παρά την προαναφερθείσα προϋπόθεση δικαιοδοσίας, οι καταναλωτές μπορούν επίσης να Εφαρμογή, όσον αφορά την εφαρμογή των ισχυεισών υποχρεωτικών διατάξεων, στα δικαστήρια της χώρας διαμονής τους και οι διαδικασίες που αφορούν τον ίδιο τον καταναλωτή ρυθμίζονται μόνο από τα δικαστήρια της χώρας κατοικίας του. Το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο των παρόντων όρων και προϋποθέσεων μπορεί να έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Η μετάφραση είναι μια διευκόλυνση και μετάφραση μόνο για εσωτερική χρήση και κανένα δικαίωμα δεν απορρέει από το κείμενο της μετάφρασης. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ή αναντιστοιχίας ή διαφοράς μεταξύ της ελληνικής έκδοσης και οποιασδήποτε άλλης μεταφρασμένης έκδοσης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, η ελληνική έκδοση του κειμένου, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, θα Εφαρμογή, να επικρατήσει και να είναι τελικός. Η ελληνική έκδοση είναι διαθέσιμη στην Πλατφόρμα μας (επιλέξτε την ελληνική γλώσσα) ή μπορεί να σας αποσταλεί κατόπιν γραπτού αιτήματός σας.

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καταστεί ή καθίσταται άκυρη, μη εφαρμόσιμη ή μη δεσμευτική, εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από όλες τις άλλες προϋποθέσεις του παρόντος. Σε αυτή την περίπτωση, η άκυρη διάταξη ισχύει ωστόσο στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τουλάχιστον θα συμφωνήσετε να αποδεχτείτε ένα αποτέλεσμα παρόμοιο με αυτό της άκυρης, μη εφαρμόσιμης ή μη δεσμευτικής διάταξης, δεδομένου του περιεχομένου και του σκοπού των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

12. On Campsaround.com και υποστήριξη εταιρειών

Η Ταξιδιωτική Υπηρεσία παρέχεται από την TSI SOLUTIONS ΙΚΕ, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, που ιδρύθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, με γραφεία στην οδό Βασίλη Λογοθετίδη 11, 11524 Αθήνα, Αττική και είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με αριθμό 150396001000. Το ΑΦΜ μας είναι EL801156960.