Λίστα με πλαϊνή μπάρα

Διάταξη λίστας με πλαϊνή μπάρα